четвртак, 05. август 2010.

Narkomanija kroz istoriju

Narkomanija je ozbiljan problem svih modernih društava. Pa ipak, narkomanija nije moderan problem, već pošast koja se proteže vekovima unazad.

Ljudi koriste narkotike na jedan ili drugi način već hiljadama godina. Vino (koje kao alkoholno piće spada u depresante centralnog nervnog sistema) je korišćeno još u Starom Egiptu. narkotici se pominju još 4000 godine pre nove ere, a medicinska upotreba marihuane se spominje u staroj Kini 2737. godine pre nove ere.

Ali, narkotici nisu bili pravljeni ekstrakovanjem aktivnih supstanci do 19. veka. Tada neke od novootkrivenih supstanci kao morfin, laudanum i kokain nisu bile zakonski regulisane i prepisivane su i od strane doktora za različite tegobe.

Nalazile su se u patentiranim napitcima i prodavane od strane putujućih hemičara, u apotekama ili poštom. U vreme američkog Građanskog rata, morfin je korišćen slobodno i u velikim količinama. Veterani bi se vraćali kućama sa kompletima koji bi se sastojali od morfina i hipodermičkih špriceva i igala.

Po urbanim mestima su cvetale opijumske jazbine - kafei namenjeni uživanju u opijumu. Procenjuje se da je već u ranim 1900-im u Sjedinjenim američkim Državama bilo 250 000 zavisnika.

Problemi bolesti zavisnosti su polako bili prepoznavani. Prve legalne mere protiv zloupotrebe narkotika u sjedinjenim Državama su uspostavljene 1875. godine, kada su opijumske jazbine proglašene ilegalnim u San Francisku.

Prvi zakon o narkoticima na federalnom nivou je bio Zakon o Hrani i Lekovima iz 1906. godine koji je nalagao da se sastojci poput opijuma jasno moraju navesti na pakovanju lekova koji ih sadrže. 1914. godine, Harisonov Zakon o Narkoticima je zabranio prodaju velikih količina opijata i kokaina svima osim ovlašćenim apotekama i lekarima. Kasnije, heroin je zabranjen u potpunosti. Dalje odluke Vrhovnog Suda su zabranile lekarima da prepisuju bilo koji narkotik zavisnicima, mnogi doktori koji su prepisivali doze narkomanima su bili kriminalno gonjeni, i uskoro svi pokušaji za prepisivanje narkotika su prestali.

Upotreba narkotika i kokaina se znatno smanjila u 1920im godinama. U istom duhu, 18. amandman američkog ustava je zabranio proizvodnju i prodaju alkohola koja je poništena 1933. godine.

Mada je upotreba mnogih narkotika danas ilegalna, oni se još uvek zloupotrebljavaju. Narkomanija se ipak može izlečiti, a klinika koja to uspešno postiže primenjujući moderne i civilizovane metode je privatna ruska klinika Dr Vorobjev.

prevod teksta sa factmonster.com

Нема коментара:

Постави коментар